El bosc arrasat al vessant de la riera de Soldevila, a causa de les surgències d'aigua saladíssima procedent del runam del Cogulló. L'àrea directament afectada per la sal s'estén cada dia més per la zona de la vall de Soldevila i de la Malesa, a causa de l'expansió en aquesta direcció del runam del Cogulló. (06.2005) (anàlisi d'aigües)