El torrent de Soldevila (Sallent) discorre al nord del runam del Cogulló, del qual recull bona part de l'aigua salada lixiviada. El resultat és una salinitat a l'aigua del torrent de l'ordre dels 40000-100000 mg de clorurs per litre, és a dir, una aigua d'entre 2 i 5 vegades més salada que la del mar. Al contrari del que succeeix amb qualsevol torrent o riera d'aigua neta, la vegetació es retrau, s'allunya de les ribes del torrent de Soldevila on, a causa de la salinitat, les plantes no poden créixer. (05.2003) (anàlisi d'aigües)