Mortaldat d'arbres de ribera a l'espai natural de la Corbatera (Sallent) causada per la salinitat de l'aigua freàtica. Aquesta contaminació salina del sòl deriva de la salinitat de l'aigua del riu Llobregat (aprox. 2000 mg Cl/L en aquest tram de poca aigua on es filtra salmorra procedent del runam de la Botjosa) i de la del torrent de Mas les Coves que, al seu torn, l'arrosseguen de filtracions dels runams salins de Sallent. La mortaldat dels arbres comença per l'extrem nord -on desemboca el torrent salobre de Mas les Coves i no hi ha la influència del petit torrent d'aigua dolça de Mas Tarradelles- i pels més grans i d'arrels més fondes. La mort d'arbres grans demostra com la salinitat avança i s'intensifica progressivament en l'espai de la Corbatera. Només els tamarius, uns arbrissons especialment adaptats a créixer en aigües amb continguts alts de sal, prosperen en aquesta zona salinitzada de la Corbatera. (08.2005) (anàlisi d'aigües)