Punt del nucli anticlinal d'Oló on sorgeix la font Salada d'Oló, prop de la població i a peu del camí en direcció al veïnat de Sant Joan d'Oló. Noteu la inclinació dels estrats de roca. (09.2003) (anàlisi d'aigües)