Els estrats de roca s'enlairen progressivament a mesura que s'acosten a l'eix de l'anticlinal d'Oló. Un anticlinal és l'estructura tectònica en que els estrats es pleguen a causa de la compressió i adopten, vistos en un tall en secció, la forma de lletra A o de muntanya. Al seu torn, la riera d'Oló ha erosionat el nucli de l'anticlinal. La font Salada d'Oló, d'origen natural, és deguda a la presència de la sal a poca fondària al subsòl, enlairada pel potent anticlinal d'Oló. La font Salada d'Oló brolla just a l'eix de l'anticlinal d'Oló, prop de la riera, allà on afloren els estrats més antics. (03.2004)