Surgència salada al torrent Salat de l'Abadal (Avinyó). Al marge esquerre del torrent en el sentit del curs de l'aigua i al llit mateix es filtra aigua salada. Mentre la riba esquerra està pràcticament buida de vegetació -hi veiem només un tamariu, una planta especialista en ambients salins- el bosc arriba a tocar la riba dreta. El contingut de sal del torrent és similar al de l'aigua de mar. (11.2003) (anàlisi d'aigües)