Bassa interposada sota la conca nua i salina del runam Nou, de la mida d'un safreig dels d'abans. Quan plou molt, aquesta bassa és insuficient per retenir el gran cabal de salmorra i fang que baixa sobtadament. (06.2011)