Una de les cinc riuades d'aigua salada procedent del runam Nou de Cardona que, entre maig, juny i juliol del 2008, ha patit la Coromina. Vegeu l'itinerari seguit per aquestes torrentades d'aigua salada a les imatges següents. L'augment de la salinitat al Cardener a causa de la torrentada de salmorra del dia 12.07.08 va ser oportunament registrat per les nostres anàlisis d'aigua del dia 15.07.08, i era manifest encara a les dades de conductivitat i de clorur del dia 26.07.08. Totes aquestes torrentades de salmorra, teòricament haurien d'haver estat interceptades i dirigides cap al col·lector de salmorres; però sense grans basses de recepció i amb canonades d'un pam de diàmetre, és evident que al col·lector de salmorres se li demanen impossibles. (07.2008)