De la nova conca salina del runam nou baixa un rierol de salmorra. En cas de pluja, el rierol esdevé torrent. La captació petita, precària i ara en reconstrucció, no aconsegueix ni a recollir aquest rierol de salmorra que, després d'algunes vicissituds a la Coromina, conflueix a la llera antiga del Cardener on salinitza l'aigua del canal Martí Aranyó que s'ha escapolit del desviament del riu. La concentració d'aquesta salmorra és de 175.000 mg Cl/L, és a dir, salmorra pràcticament saturada. No cal dir que com més saturada és una aigua salina, més mal fa a la xarxa fluvial. És impensable que el col·lector de salmorres pugui absorbir la salmorra desguassada per aquesta nova conca salina quan plou, sense l'existència d'una gran bassa o d'un embassament per dosificar el cabal. Amb aquest safareig, ni que les seves connexions estiguessin ben dissenyades -que no és aquest el cas-, evidentment no n'hi ha prou. Les successives torrentades de salmorra patides pels veïns de la Coromina la primavera i l'estiu d'enguany ho confirmen. (07.2008)