Rastre del torrent de salmorra que baixa del runam nou cada vegada que plou. La pretesa captació situada uns metres amunt, gairebé no capta res. Després d'afectar els baixos d'algunes cases veïnes i saltar per damunt de la carretera, el torrent vessa la salmorra al canal de Palà i a la llera antiga del Cardener on circula només el cabal d'aigua del canal M.Aranyó que fins llavors era dolça, per confluir després al Cardener, a la sortida del túnel a la Carosa. Acabat l'episodi de la torrentada de salmorra, un rastre blanc de sal i de sòl contaminat el delata. (07.2008)