L'àrea del runam Nou de Cardona, ja acabada l'explotació dels residus per aprofitar la sal, però pendent encara de restauració. En primer terme, a l'esquerra, la cinta transportadora des del runam Nou cap a la vall Salina. Quan plou, aquesta conca nua i salina ocasiona un sobtat cabal de salmorra i fang que una bassa, petita com un safreig dels d'abans, és insuficient per retenir i segueix avall, cap a La Coromina i cap a un canal paral·lel a la llera del Cardener on s'acumula. Quan el canal sigui ple, la salmorra arribarà al Cardener. (06.2011)