Canalització per sota dels carrers de La Coromina que, en cas de torrentada, condueix l'aigua salada cap al canal en desús del Palà, evitant que cases i carres s'inundin, com succeïa fins fa ben poc. Cal notar que les torrentades són freqüents i previsibles ja que, més amunt, l'explotació del runam Nou ha deixat una conca en forma d'embut i sense vegetació. El canal del Palà es va omplint de fang i sal del runam Nou, ... i fins que, un cop ple, el fang salat vessi cap a la llera restaurada del Cardener o que algú hi prengui mal. (04.2011).