La riera de Conangle, a Balsareny, salinitzada pel runam de Vilafruns. Noteu l'eflorescència blanca de sal a la riba del costat on es troba el runam, i la presència d'un tamariu, un arbust que tolera bé aigües salobres, a l'altra. (08.1999) (anàlisi d'aigües, gràfica)