DOCUMENTACIÓ D.G. MEDI AMBIENT, COMISSIÓ EUROPEA
 
30.07.2014
Carta de la Comissió Europea al Ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, del 10.07.2014, en relació a l’incompliment de la Directiva 2006/21 de residus miners pels runams salins d’Iberpotash al Bages.
05.08.2008
Resposta de la DG. Medi Ambient de la Comissió Europea a la denúncia contra els governs de Catalunya i d'Espanya per salinització minera de la conca del Llobregat, iniciada per Montsalat l'any 2005. La DG. de Medi Ambient de la CE, malgrat que confirma l'excés de clorur i de sodi a l'aigua potable derivada del Llobregat per sobre dels valors límit que estableix la Directiva 98/83/CE sobre qualitat de les aigües destinades a la població, no ho considera una infracció greu. Caldrà esperar a l'entrada en vigor de les Directives 2000/60/CE Marc de l'Aigua i 2006/21/CE sobre residus de la mineria.
08.12.2007
La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea confirma que ha realitzat l'estudi preliminar sobre si la salinització de les aigües causada pels runams salins vulnera la Directiva Marc de l'Aigua i que ha sol·licitat a les autoritats en matèria d'aigües els resultats de qualitat de l'aigua subministrada a Sant Vicenç de Castellet, per si incompleix la Directiva que estableix la qualitat de les aigües de consum.
19.07.2006
La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea inicia l'estudi preliminar dels fets denunciats per Montsalat en relació a incompliments a les directives de gestió i de qualitat d'aigües, però no en relació a la directiva 2006/21 de residus miners que no és encara vigent com a legislació estatal.
04.07.2006
Nova denúncia contra la Generalitat de Catalunya i contra l'estat espanyol, tramesa a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, per la salinització de les aigües de la conca del Llobregat a causa dels residus miners salins del Bages. La denúncia es fonamenta en l'incompliment flagrant i tolerat per l'administració ambiental catalana de les directives 2006/21 de residus de les indústries extractives i 2000/60, la directiva marc d'actuació en política d'aigües, per part dels runams salins d'Iberpotash. Com a conseqüència, el compliment de la directiva 98/83, que estableix els criteris sanitaris de l'aigua de consum humà, queda en entredit als abastaments d'aigua derivada del riu Llobregat avall dels runams.
31.03.2006
"Environmental Aspects of Phosphate and Potash Mining". Publicació conjunta del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i de la IFA -Associació Internacional de la indústria de Fertilizants- que audita la mineria de fosfat i de potassa al món i dóna una guia de bones pràctiques d'explotació i gestió de residus. Malgrat la seva importància mundial, la mineria de potassa del Bages no apareix ni citada a l'estudi, probablement per no donar mal exemple de gestió de residus.
10.01.2006
Resposta de la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea, del 20.12.2005, en la qual explica que no pot intervenir en el cas dels residus salins de la mineria de potassa del Bages ja que la legislació en materia de residus miners no és a nivell europeu, sinó de cada estat i que Espanya disposa efectivament de legislació en aquest àmbit per protegir el medi ambient. També suggereix utilitzar les vies de recurs -administrativa i judicial- pròpies de l'estat espanyol.
15.07.2005
Text de la denúncia (en castellà) contra Iberpotash SA pels seus impactes ambientals continuats a la conca del Llobregat i contra els governs de l'estat espanyol i de la Generalitat per tolerància còmplice, enviada per Montsalat a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió de la Unió Europea.