Abocament de residus salins al runam de Súria. Iberpotash aboca 2000 tones diàries de residus de sal al runam de Súria, que sumen 0,6 milions de tones anuals. Sumant-hi l'abocament al runam del Cogulló de Sallent, Iberpotash genera i aboca 2 milions anuals de residus que s'haurien de considerar especials, una quantitat propera al total de residus urbans de Catalunya. (11.1997)