Abocament de residus salins al runam de Súria. Iberpotash aboca 2000 tones diàries de residus de sal al runam de Súria, que fan un total de 0,6 milions de tones anuals. Sumant-hi l'abocament al runam del Cogulló de Sallent, Iberpotash genera i aboca 2 milions anuals de residus que s'haurien de considerar especials, una quantitat propera al total de residus urbans de Catalunya. (11.1997)