Abocament de residus salins al runam de Súria. Iberpotash aboca més de 2000 tones diàries, que sumen 0,6 milions de tones anuals. Sumant-hi l'abocament al runam del Cogulló de Sallent, Iberpotash genera i aboca 2 milions anuals de residus que s'haurien de considerar especials, una quantitat equivalent al total de residus urbans de Catalunya.

El runam salí de Súria ocupa ja unes 27 Has de terreny i acumula uns 25 milions de tones de residus salins. El juliol del 2003, el dpt. de Medi Ambient de la Generalitat va aprovar un pla indegudament anomenat de restauració que, lluny de garantir que el runam de Súria efectivament es restauri, autoritza l'ampliació de l'extensió del runam. (11.1997)