Panoràmica de la part superior de l'extens runam salí de Súria. A la part on recentment no s'hi ha abocat s'aprecien petites cubetes formades per dissolució de la sal amb l'aigua de pluja. (11.1997)