Detall de les formes que la dissolució de la sal amb l'aigua de pluja crea a la superfície del runam de Súria. (11.1997)