El runam vell de la Botjosa, en el seu extrem sud, allà on s'incia el camí d'ascens al Cogulló. Aquest runam conté el residus de la mina Enrique, ja tancada. Ocupa una 14 Has de superfície i acumula uns 4 milions de tones de residus. El runam de la Botjosa està situat en part damunt d'una terrassa fluvial, un terreny completament permeable. El tub sostingut a la part de baix del runam de la Botjosa condueix aigua salada procedent de la base del runam del Cogulló veí, captada a la capçalera del torrent de mas les Coves i transportada fins a la planta de tractament del mineral on es connecta al col·lector de salmorres. (09.2003)