Fotos aèries dels runams Sallent obtingudes respectivament l'any 1980, a dalt en blanc i negre, i l'any 2003, a baix en color. Aquest parell de fotos aèries, superposables per ser de la mateixa superfície i a la mateixa escala, testimonien el creixement desmesurat del runam del Cogulló en aquests anys. (fotos ICC)