Al cartell situat a la base del runam de la Botjosa per l'empresa minera llegim "prohibido tirar todo tipo de basuras". No cal dir que aquest cartell va destinat a la resta dels mortals. És il·lustratiu de l'actitud de cinisme i de deliberada ignorància amb la qual Iberpotash, l'empresa que genera i aboca una quantitat de residus que s'haurien de considerar especials equivalent al total de residus urbans de Catalunya, afronta els impactes ambientals que ocasiona. (09.2003)