El torrent de Soldevila salinitzat fins a la saturació, tal com demostra la precipitació de la sal. No baixa aigua pel torrent, sinó salmorrada saturada. Al seu pas, tot mor. El cabal de salmorra al torrent de Soldevila és més alt que el que caldria esperar per la superfície de la conca. Tota aquesta salmorra prové del runam del del Cogulló. A mesura que el runam del Cogulló ha anat creixent, igualment la salinització al torrent de la Soldevila ha anat en augment. Cada vegada surt més aigua salada i de més llocs a la vall de Soldevila. La concentració de sal ja no pot pujar més, ha arribat a la saturació. (05.2006) (anàlisi d'aigües)