La presa que atura la riera intensament salinitzada de Soldevila per bombar-la cap a la planta de tractament d’Iberpotash a La Botjosa i d’aquí enviar-la al col·lector de salmorres, reblerta de llots. Si aquests llots no es retiren, la bassa sobreeixirà quan pugi el cabal amb la propera pluja intensa.
L’aigua salada de la riera de Soldevila no és aturada aquí, arriba al riu Llobregat. El cost de treure la sal del Llobregat més avall, a les plantes potabilitzadores d’Abrera i de Sant Joan Despí, és ingent.
(07.2018) (anàlisi d'aigües)