Arqueta de captació de salmorra al punt més baix de l’extrem oest del runam del Cogulló, als plans de Ridor. Durant anys i anys, la salmorra que aquí es recollia s’enviava cap a sota del runam on es perdia subterràniament. Ara aquesta salmorra captada es condueix cap a la presa de la base sud del runam per mitjà d’una nova instal·lació que té l’estació de bombament prop de la carena Emprius. (11.2014)