Obres d'instal·lació de drenatges subterranis de salmorra des de la base del runam del Cogulló cap a la rasa perimetral i d'ampliació de capacitat de l'arqueta de regulació de cabal i bombament. El lloc és un punt relativament baix de la rasa perimetral on s'acumula la salmorra captada, situat a la vertical d’on la riera de Soldevila és creuada pel camí de Sallent a Santpedor. (04.2017)