La capçalera del torrent de Mas les Coves a la zona dels Emprius malmesa per la salmorra que hi neix, filtrada del veí gegantí, el runam salí del Cogulló. La surgència de salmorra ha destruït clapes de bosc i ha convertit el llit del torrent en un fangueig. A uns centenars de metres més avall, una petita resclosa barra el pas de la salmorra que és bombada cap a la presa situada a la base sud del runam, d'aquí és enviada a través d'un llarg tub negre de plàstic a la planta de tractament del mineral de la Botjosa, a Sallent, i finalment a través del col·lector general de salmorres de la conca del Llobregat fins al mar Mediterrani.

No obstant la captació, cal afegir el torrent de Mas les Coves, al seu tram de capçalera als Emprius, a la relació d'aigües fluvials intensament perjudicades per lixiviats descontrolats de salmorra dels runams salins.

L'anàlisi de la salmorra que circula pel torrent dóna 105.000 mg de clorur per litre (12.2013).

(anàlisi d'aigües)