Als Emprius, al vessant entre el runam del Cogulló i la capçalera del torrent salinitzat de Mas les Coves, Iberpotash obre una ampla rasa enmig del bosc amb maquinària pesada per conduir salmorra cap a la presa situada a la base del runam, a la cara sud. Mentre que un autèntic torrent de salmorra hi arriba constant per la banda est, per allà on es va desviar la línia elèctrica, el cabal de salmorra que la rasa desguassa per la banda oest és molt menor. La rasa oberta als Emprius serà part del pla de millores a la rasa perimetral del runam del Cogulló; un desdoblament per mantenir un pendent constant i fer la rasa més efectiva també per aquest costat de ponent. (12.2013)