La sal, el sol, el fang i les tensions malmeten la lona que impermeabilitza la rasa quasi perimetral del runam del Cogulló. Un sol estrip, com el que mostra la imatge, és suficient perquè la salmorra es perdi. El benefici més clar de la rasa quasi perimetral és el d'evitar que salmorra superficial circuli enfora i malmeti el bosc. (05.2012)