La rasa quasi perimetral del runam del Cogulló poca salmorra capta; bona part es filtra a través de la franja de terreny que queda entre el peu del runam i la lona. La imatge és presa a l'extrem oest del runam, als plans de Ridor, l'àrea que el nou POUM de Sallent destina per ampliar més encara el runam. El fet que la salmorra ja no arribi a la rasa té però poca trascendència, perquè la salmorra que aí que hi arriba es desvia igualment després cap a sota del runam. El benefici més clar de la rasa quasi perimetral és el d'evitar que salmorra superficial circuli enfora i malmeti el bosc. (11.2012)