La clariana de vegetació arrasada per l'aigua salada procedent del runam del Cogulló d'aparició més recent (fotografiada el juliol del 2008) i situada més amunt de la capçalera de la vall del torrent Soldevila. (07.2008)