Les clapes de vegetació morta, devastada, són cada vegada més nombroses i extenses al vessant nord de la vall de Soldevila, a l'àrea coneguda com la Malesa. La causa és sempre la mateixa: els lixiviats de salmorra procedents de la la muntanya de residus salins del Cogulló. Les clapes de bosc mort, cada vegada més extenses, testimonien com la salinització de les aigües segueix avançant i remunta la vall. (07.2008)