Durant un tram d'uns centenars de metres, a la Botjosa, el riu Llobregat rep una important surgència d'aigua salada provinent dels runams de la Botjosa i del Cogulló. Només una part, petita, d'aquesta surgència salina és captada. La resta es filtra al riu a través dels marges i subterràniament. L'entrada de salmorra queda dibuixada per la inusual absència de vegetació a la riba i, en temps d'estiu, pels dipòsits blancs de sal. (07.2007) (anàlisi d'aigües)