La font del Pitoi, situada a la part més baixa de la Malesa, a tocar ja del torrent de Soldevila, havia estat una font ben popular de Sallent. Era un ambient ombrívol i frondós on l'aigua que regalimava construïa la pedra tosca tan típica de les fonts en roques calcàries. Però des del moment que es començaren a abocar residus salins al Cogulló, l'aigua de la font del Pitoi es salinitzà. De llavors ençà, la salinització no ha fet més que progressar. El resultat actual és el d'un ambient devastat per una aigua saladíssima que ningú pot suportar, amb els arbres morts, la roca caiguda en blocs i fragmentada per acció de la sal i al terra un fangeig estèril que no s'asseca mai. Per plorar. (05.2006) (anàlisi d'aigües)