Després d’episodis de pluja abundosa, les clapes de mortaldat total al bosc i d’ensulsiada del vessant de la dreta de la vall de Soldevila esdevenen més extenses i nombroses perquè la salmorra provinent del runam del Cogulló sorgeix per més i més llocs. La salinització de la riera de Soldevila remunta; el desastre total al bosc és cada vegada més gran i colpidor. A la imatge, la vall de Soldevila prop de la capçalera, després de l’estiu i inici de tardor del 2014 plujosos a Sallent. És evident que la rasa perimetral del runam del Cogulló és lluny de captar tota la salmorra que aquest gegantí runam genera. (10.2014)