Obres de construcció d'una rasa impermeabilitzada al voltant del runam del Cogulló de Sallent per recollir aigües salines lixiviades. La imatge correspon a l'extrem oest del runam, que apunta a Santpedor. La zona d'infiltració de l'aigua salada superficial és sobretot la vora de contacte entre la muntanya de residus salins i la terra; per tant és exactament aquí on s'ha de situar la rasa. Però mentre que en alguns trams la rasa realment ressegueix la vora del runam on pot recollir aigua salada, en d'altres se n'allunya amb la pretensió d'expandir més l'àrea de runam. La imatge mostra un punt fondo, d'on s'haurà de bombejar la salmorra recollida. Caldrà seguir les dades de salinitat a l'aigua del Llobregat i dels seus afluents que, durant l'any 2004, van seguir empitjorant a mesura que creixia el runam del Cogulló. (anàlisi d'aigües del Llobregat). (12.2005)