Foto aèria dels runams i instal·lacions mineres de Sallent. Al mig de la imatge destaca el runam salí abandonat de la Botjosa, contingu a la planta de tractament del mineral. El residu salí es va abocar durant anys al costat de la planta, l'espai més proper, malgrat la permeabilitat del terreny i la proximitat al riu Llobregat. Al davant del runam vell hi ha basses de salmorres i, a l'esquerra el barri de la Botjosa. Més al fons sorgeix el runam nou del Cogulló, unit a la planta de tractament per la cinta transportadora dels residus salins. (2002)