Edificis de cal Sala, recentment construïts per l'Institut Català del Sòl a la plaça de Sant Bernat a la zona de les Culleres de Sallent, per a acollir els veïns que han d'abandonar els blocs més malmesos degut a la subsidència del terreny minat al barri de l'Estació. Per tal de prevenir el risc d'esfondrament de les cases dels números 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 del carrer de Comamala Poal del barri de l'Estació, l'agost del 2004, el dpt. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat va decretar-ne el desallotjament urgent. Els veïns ex-propietaris de pisos afectats per la subsidència fan mudança cap a aquests pisos nous. D'aquesta manera, el barri de l'Estació camina cap a la solució definitiva i favorable als interessos dels veïns, que en molts casos no pot ser altra que l'abandó per recomençar a un altre lloc. La zona de les Culleres, al barri vell de Sallent, és molt propera a la de l'Estació, però en queda separada pel riu Llobregat. L'explotació de la mina Enrique no va arribar a creuar el Llobregat, de manera que la subsidència afecta els terrenys dels barris de l'Estació i la Rampinya de la dreta del Llobregat, però no el nucli antic de Sallent situat a la riba esquerra. (08.2004)