Edificis de cal Sala, recentment construïts per l'Institut Català del Sòl a la plaça de Sant Bernat, a la zona de les Culleres de Sallent, per a acollir els veïns que han d'abandonar els blocs més malmesos degut a la subsidència del terreny minat al barri de l'Estació. Per tal de prevenir el risc d'esfondrament de les cases dels números 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 del carrer de Comamala Poal del barri de l'Estació, l'agost del 2004, el dpt. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat va decretar-ne el desallotjament urgent. Els veïns ex-propietaris de pisos afectats per la subsidència es muden cap a aquests pisos nous. D'aquesta manera, el barri de l'Estació camina cap a la solució definitiva i favorable als interessos dels veïns, que en molts casos no pot ser altra que l'abandó per recomençar a un altre lloc. (08.2004)