Spergularia maritima (= S. marginata) denota amb les seves fulles crasses, engruixudes, la seva predisposició a viure en sòls salins. Al Bages la trobem només als sòls molt afectats per contaminació salina, sovint acompanyada per Spergularia diandra, tota ella més petita i de flors rosades i més nombroses. (05.2004)