Spergularia diandra (= S. salsuginea) és un halòfit, és a dir una planta especialista en créixer damunt de sòls salins, l'àrea de distribució de la qual comprèn alguns trams de la costa mediterrània, l'extrem sud-est de la península ibèrica de clima més àrid, l'interior de la depressió de l'Ebre, l'interior de l'Iran, el desert del Sàhara i també les àrees de sòls salinitzats pels runams salins o per les surgències d'aigua salada a la comarca de Bages. Destaca per la seva profusió de petites flors rosades. Sovint S. diandra se la veu acompanyada de Spergularia maritima, una espècie similar però més grossa, de fulles suculentes i flors blanques. (05.2004)