El Llobregat a Cornellà - Sant Boi, a la riuada del dia 04.11.2011. A l'estació durant l'estació d'aforament de Sant Joan Despí es mesuraven 190 m3/segon. Però ni durant la riuada, el Llobregat ha aconseguit reduir la salinitat al límit legal de 250 mil·ligrams de clorur per litre, de les aigües destinades a potabilització. La salinitat mesurada aquest dia a les 13h en aquest punt era de 370 mg Cl/L. El riu Llobregat transportava 116 kg de sal per segon, 417 tones de sal per hora, 10.000 tones de sal per dia. La raó de la salinitat alta tot i el cabal excepcionalment alt és que les pluges màximes foren al Bages on hi ha els runams salins de la mineria de potassa, el focus d'origen de la salinització del Llobregat. (11.2011) (anàlisi)