Rastre vora la carretera, a la Coromina, deixat pel torrent de salmorra que, cada vegada que plou, baixa del runam nou de Cardona. Aquest és un dels punts on el torrent impetuós de salmorra ha creuat i inundat la carretera en repetides ocasions. Al seu pas, el sòl queda salinitzat, inutilitzat per a molts anys, i la vegetació morta. (07.2008)