Rastre d'una gran entrada de salmorra a la llera antiga del Cardener pel costat dret. Aquesta salmorra haurà arribat procedent de la vall dels Fangassos o de la vall Salina, tot i que és possible que aquí s'hi hagi sumat ja salmorra procedent del runam Nou. Les captacions de salmorra per conduir-la al col·lector fallen estrepitosament. Tres setmanes després de la darrera torrentada de salmorra procedent del runam nou, el seu efecte a l'aigua del Cardener encara és ben mesurable. L'aigua del Cardener, a l'entrada del túnel o la que baixa pel canal Martí Aranyó, el dia 26.07.08 tenia un valor de salinitat de 50 mg Cl/L. Just després de la confluència d'aquest rastre aparatós de sal, la salinitat al cabal del Martí Aranyó que circula per la llera antiga puja fins a 250 mg Cl(/L, és a dir, es multiplica per 5. El faraònic desviament del riu Cardener a Cardona no té cap utilitat per la qualitat de l'aigua si les salmorres de la vall Salina i dels runams de Cardona no s'envien cap al col·lector. (07.2008)