De la nova conca salina del runam nou baixa un rierol de salmorra. En cas de pluja, el rierol esdevé torrent. La captació precària que hi ha uns metres avall no arriba ni a recollir aquest rierol de salmorra que, després d'algunes vicissituds a la Coromina, conflueix a la llera antiga del Cardener on salinitza l'aigua del canal Martí Aranyó que s'ha escapolit del desviament del riu. La concentració d'aquesta salmorra és de 175.000 mg Cl/L, és a dir, salmorra pràcticament saturada. No cal dir que com més saturada és una aigua salina, més mal fa a la xarxa fluvial. (07.2008)