L'àrea del runam nou de Cardona, al ser buidada de la major part de residus salins, ha variat completament la seva morfologia. Ha passat de ser una muntanya de residus salins a ser una vall, una conca de residus salins exposats que concentra l'aigua de pluja i la desguassa acanalada en forma de salmorra. Ni un bri d'herba creix damunt dels residus salins, de manera que quan plou res esmorteeix el corrent de l'aigua que dissol la sal. La salmorra baixa en un impetuós torrent que, ignorant la minúscula captació construïda, arrasa i salinitza allò que troba al seu pas fins arribar a la llera antiga del Cardener, a la Coromina. És impensable que el col·lector de salmorres pugui absorbir la salmorra desguassada per aquesta nova conca salina quan plou, sense l'existència d'una gran bassa o d'un embassament per dosificar el cabal. (07.2008)