Àrea de sòl salinitzat sota el pont de Malagarriga, a causa d'un vessament del col·lector de salmorres. El col·lector de salmorres travessa el Cardener lligat al pont de Malagarriga. Les fuites de salmorra del col·lector han malmès el formigó del pont -noteu les taques de color de rovell- i han contaminat un bon tros de sòl que ara es mostra nu. (12.2004)