El runam de Vilafruns a finals de gener del 2011, just acabades les feines de restauració i revegetació. La franja de color palla correspon a una malla de fibra de coco instal·lada a una zona de més pendent per retenir la terra hidrosembrada i facilitar l'arrelament de l'herba, mentre que la resta, de color argilós amb taques negres, és terra més compost. Tot plegat està esquitxat dels punts on s'han plantat plançons d'arbres i arbustos autòctons de la zona de Balsareny. (01.2011)