La part alta del runam de Vilafruns a finals de gener del 2011, just acabades les feines de restauració i revegetació. En aquesta zona amb poc pendent no ha calgut utilitzar malla de fibra de coco per augmentar l'estabilitat i facilitar l'arrelament de les herbes. S'ha fet una hidrosembra amb llavors de gramínies i papilionàcies i, aquí i allà, s'han plantat plançons d'arbustos i arbres autòctons de la zona de Balsareny protegits pels tubs verds que es veuen a la imatge, amb un èmfasi especial en tenir una gran diversitat i disposats als vessants solell o obaga en funció dels seus requeriments vitals. (01.2011)