El runam de Vilafruns a primers d'abril del 2011. La hidrosembra realitzada l'hivern anterior ha donat ja els seus fruits i, sobretot en aquest vessant obac, hi domina ja el verd. La malla de fibra de coco ha demostrat un resultat excel·lent per retenir la terra hidrosembrada i facilitar l'arrelament de l'herba. Entremig veiem els tubs que protegeixen plançons d'arbustos i arbres autòctons de la zona de Balsareny. Amb els treballs d'impermeabilització, restauració i revegetació portats a terme per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'eixorc runam salí s'ha transformat, la primavera del 2011, en una muntanya il·luminada pel mateix verd dels sembrats, on creixeran arbres i arbustos i que s'integra ja al paisatge natural. (04.2011)